Ruggewervel Klankschaalmassage

Ruggewervel Klankschaalmassage

  • Wat is het
  • Methode
  • Waarom

Wat is het
Iedere ruggewervel is verbonden via zenuwen met onze organen. (de zogenaamde sensorische zenuwcellen). Deze zenuwen zorgen ervoor dat wij kunen voelen. (Met diezelfde zenuw voel je dat er een klankschaal op je lichaam staat).
Die “voelende” zenuwen zijn dus vanuit de ruggewervels verbonden met je organen!
Wanneer wij pijn hebben bijvoorbeeld in onze buik, zou deze dus vanuit de ruggewervel kunnen komen die daarmee verbonden is. De ruggewervels kunnen door allerlei oorzaken pijn gaan uitstralen naar onze organen. De ruggewervelkolom is op energetisch niveau ook heel belangrijk voor ons. Het de ruggewervelkolom dat ons structuur geeft, hoevast biedt en ons rechtop houdt.
Door negatieve gedachtes, emoties zoals boosheid ontevredenheid, hebben hun invloed op de ruggewervels en onze organen.

Methode
Na een intake gesprek gaat u heerlijk ontspannen liggen op de behandeltafel. Een of meerdere klankschalen worden op en rondom u geplaatst. Uw ruggewervelkolom wordt volledig behandeld met klank en er wordt gewerkt door middel van de klankschalen aan het harmoniseren en in balans brengen van uw ruggewervel kolom. Bepaalde frequenties voortkomend in de meest zuivere klankschalen die ik gebruik voor mijn behandelingne helpen mee om nieuwe cellen te regenereren.

Waarom
In balans, harmonie, fier en rechtop in lichaamshouding en geest. Uw ruggewervels maken het mogelijk. De spieren geven steun en houvast, warmte en doorbloeding.
Destructuur in uw beenderen helpen mentaal bij het aanbrengen van structuur in uw leven. Organen helpen bij het in balans houden van uw gedachten en emoties.
Echter, wanneer wij door ons denken, oude negatieve ervaringen, voeding zonder energetische waarden, lucht inademen die vervuild etc, krijgt het lichaam niet echt de tijd om te herstellen en op te laden.
De vibraties van ons denken worden lager, en onze lichaamscellen trillen vrolijk mee naar beneden. Ons hormoonsysteem raakt uit balans en het risico is groot dat we ziek worden of depressief.

Klankschalen zijn een uitstekend middel om uw lichaam en geest volledig in balans te brengen. Ze harmoniseren en brengen u in een hogere vibratie.
Hogere vibraties (meetbaar aangetoond middels hersenscans) zijn positief denken, gezond (biologisch) eten, nicotine, alcohol en suiker vrij leven, goede liefdevolle lichaamsbeweging zoals Yoga, wandelen in de natuur, licht rennen, zwemmen in buitenwater, affirmaties herhalend zingen (mantra`s) en luisteren naar muziek die helende boodschappen bevatten, ipv de verborgen boodschappen in muziek die in je onderbewustzijn kunnen kruipen. (Hierover later meer in blogs en lezingen).

Advertenties