Happy Ostara / Vrolijk Pasen

Eostre and the Hare's Egg
Eostre and the Hare’s Egg (http://www.goddessandgreenman.co.uk/)

Gentle Lady, unfurling spring.
Tender green… new life bring.
Hares spiralling, fertility dance
Eostre casts Her magic glance!
The gift of life softly given
Within the hare’s egg… sacred, hidden.

Ik wens jullie allen een fijne Ostara/Pasen!
Groene groet!
Merel

Ps. ik weet niet van wie dit prachtige schilderij is en wie het gedicht heeft geschreven, maar de website staat erbij vermeld. Ere wie ere toekomt.

Advertenties